Eiropā

Plenārsēdes debates

Mutiski jautājumi

Ēnu referenta ziņojumi

Rezolūcijas priekšlikumi

Vairāk

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Vairāk