24.01.2024

Airbnb, Booking un līdzīgi pakalpojumi būs drošāki

Image

Īstermiņa mājokļu īrei būs skaidrāki noteikumi, precīzāka informācija un augstāka pakalpojumu drošība. To veicinās jaunie Eiropas noteikumi par airbnb un līdzīgo mājokļu datu uzskaiti un vākšanu, pie kura strādāja EP deputāts Ivars Ijabs. 

Šie noteikumi ļaus cilvēkiem drošāk saņemt labus, viesnīcām alternatīvus pakalpojumus, bet pilsētu pārvaldēm – jēdzīgāk regulēt mājokļu īri.  Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad viesnīcu cenas ir strauji palielinājušās un daudzas ģimenes vairs nevar atļauties dārgus ceļojumus.

Īslaicīgā mājokļu īre ES ir strauji attīstījusies. To lielā mērā veicina tādas platformas kā airbnb, kuras palīdz gan izīrētājiem, gan ceļotājiem, gan tūrisma nozarei. Tomēr tās rada arī problēmas, jo īpaši vietējās kopienas pilsētās nereti saskaras ar dzīvokļu trūkumu iedzīvotājiem piedāvājumu, strauji pieaugošām cenām vai pārmērīgām tūrisma plūsmām. Tāpēc pilsētām visā Eiropā ir nepieciešami precīzi dati par īstermiņa mājokļu īri, lai tās varētu īstenotu saprātīgu politiku. Tās jau cenās iegūt datus no platformām un izīrētājiem. Tomēr tie ne vienmēr ir ticami, jo saimnieki sistemātiski nereģistrē īpašumus un tiešsaistes platformas ne vienmēr apmainās ar datiem. Turklāt dažādo datu vākšanas iniciatīvu sadrumstalotība sadārdzina izmaksas un samazina savākto datu lietderību.

“Jau kādu laiku ir nobriedusi vajadzība pēc skaidriem, vienkāršiem un stabiliem noteikumiem datu apmaiņai starp izīrētājiem un valsts un pašvaldību iestādēm”, uzskata Ijabs. “Jaunais likums dos pilsētām pieeju datiem un rīkiem, lai nodrošinātu, ka tiešsaistes platformās var reklamēt tikai legālas naktsmītnes. Tas palielinās ceļotāju uzticēšanos un drošību. Pašvaldības varēs arī sniegt labākus pakalpojumus ceļotājiem, tostarp, piemēram, labākus atkritumu, ūdensapgādes vai transporta pakalpojumus.”

Anonimizēti apkopotie dati būs pieejami publiski un noderēs arī tūrisma nozarei. Piemēram, mazajiem uzņēmumiem, kas veic uzkopšanu vai īpašumu pārvaldību, restorāniem vai tūristu gidiem. Tie visi varēs izmantot datus, lai plānotu savu darbību un labāk izprastu tūrisma plūsmas.

Izīrētāji varēs vienkāršāk tiešsaistē reģistrēt un piedāvāt īstermiņa īres pakalpojumus. Pēc reģistrācijas izīrētāji saņems unikālu reģistrācijas numuru, kas ļaus viņiem sākt savu darbību. Savukārt izīrēšanas platformām katru mēnesi būs jāsniedz attiecīgā informācija valsts iestādēm – dati uzturēšanās un viesu skaitu, reģistrēto lietotāju saraksts un dati par ienākumiem. Tā ļaus atklāt “kreisos” izīrētājus un nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem.

Par šo likumu šodien nobalsoja Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus komitejā, kurā savas politiskās grupas darbu pie likuma vadīja Ivars Ijabs. Par likumu vēl ir jānobalso Parlamenta plenārsēdē.

Dalies