16.12.2021

Digitālo pakalpojumu likums: drošāka tiešsaistes telpa lietotājiem un stingrāki noteikumi platformām

Image
  • Noteikumi pret nelegāliem produktiem, pakalpojumiem un saturu tiešsaistē, skaidri definētas procedūras to izņemšanai
  • Stingrāki pienākumi lielākajām tiešsaistes platformām
  • Tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem.
  • Obligāti riska novērtējumi un lielāka pārredzamība attiecībā uz “ieteikumu sistēmām”, lai cīnītos pret kaitīgu saturu un dezinformāciju.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 14..decmbrī nostāju par Digitālo pakalpojumu likuma DPL priekšlikumu. DPL noteiks skaidrus atbildības un pārskatatbildības noteikumus starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un jo īpaši tiešsaistes platformām, piemēram, sociālajiem medijiem un tirdzniecības vietām. Ļoti lielām tiešsaistes platformām tiks piemēroti īpaši pienākumi, ņemot vērā īpašos riskus, ko tās rada, izplatot nelikumīgu vai kaitīgu saturu.

Likuma mērķis ir izveidot drošāku digitālo telpu, kurā tiek aizsargātas lietotāju tiesības, apkarota nelikumīgu preču, pakalpojumu vai satura izplatīšana tiešsaistē, ir palielināta algoritmu pārskatatbildība un pārredzamība un atrisināti satura moderēšanas jautājumi. Tajā iekļauti noteikumu par riska novērtēšanu, riska mazināšanas pasākumiem, neatkarīgām revīzijām un tā sauktajām “rekomendētāju sistēmām” (algoritmiem, kas nosaka, ko lietotāji redz), lai palīdzētu cīnīties ar kaitīga satura (kas var arī nebūt nelikumīgs) un dezinformācijas izplatīšanu.

Digitālie starpniecības pakalpojumi tieši ietekmē  mūsu dzīvi – sākot satikšanās ar dzīvesbiedriem un Ziemassvētku dāvanas iegaēs, līdz pat tam, kādas ziņas mēs lasām. Tomēr algoritmi apdraud mūsu brīvo gribu un demokrātiju, bieži izplatot naidu un šķelšanos, milzu kmpānijas apdraud mūsu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, bet tiešsaistes tirdzniecībā  jānovērš apdraudējumi roduktu drošību. Tam ir jābeidzas. Jaunā likuma būtībā ir – tas, kas ir nelikumīgs bezsaistē, ir nelikumīgs arī tiešsaistē.

Nelikumīga satura izņemšana…

Ar DPL tiek izveidots “paziņošanas un rīcības” mehānisms nelikumīga satura izņemšanai. Hostinga pakalpojumu sniedzējiem pēc šāua paziņojuma saņemšanas būtu jārīkojas “bez liekas kavēšanās, ņemot vērā nelikumīgā satura veidu, par kuru tiek paziņots, un rīcības steidzamību”. Parlamenta komiteja prasa likumā iekļaut stingrākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka paziņojumi tiek apstrādāti bez patvaļas un diskriminācijas un tiek ievērtoa vārda brīvība.

No tiešsaistes tirdzniecības vietām ir jāpieprasa pienākumu zināt tirgotājus (princips “Pazīsti savu darījumu klientu”), lai varētu aizsargāt pircēju tiesības.

… un algoritmu virzīa kaitīga satura izplatīšanas novēršana

Platformas izmanto “ieteikumu sistēmas”, lai izvēlētos, kādu informāciju reklamēt: kādu nākamo videoklipu lietotājiem skatīties, kādu nākamo preci iegādāties, kādu nākamo viedokli vai ziņu parādīt cilvēka sociālo mediju plūsmas augšdaļā. Ir jāpastiprina noteikumi, lai šie algoritmi būtu pārredzamāki un lai platformas būtu atbildīgākas par to.

Lielajām platformām būs jāveic obligāti riska novērtējumi un riska mazināšanas pasākumi, lai ierobežotu kaitīgu saturu un dezinformāciju. Tām būs arī jādalās ar datiem ar iestādēm un pētniekiem, lai varētu rūpīgi pārbaudīt, kā algoritmi darbojas. DPL papildina Eiropas Demokrātijas rīcības plānu, kura mērķis ir veidot pret dezinformāciju noturīgāku demokrātiju visā ES.

Kompensācijas

Digitālo pakalpojumu saņēmējiem jābūt iespējai pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies, platformām neievērojot uzticamības pārbaudes pienākumus.

Reklāma

Tiešsaistes platformas nedrīkst izmantot maldinošas vai uzbāzīgas metodes, lai ietekmētu lietotāju uzvedību, izmantojot “tumšos modeļus”.

Mērķētā reklāma: Pārredzamāka un informētāka izvēle visiem pakalpojumu saņēmējiem, arī par to, kā viņu dati tiks izmantoti naudas izteiksmē.  Labāka nepilngadīgo aizsardzība pret tiešo tirgvedību, profilēšanu un uzz noteikti uzvedību mērķētu reklāmu komerciālos nolūkos.

Plašākas izvēles iespējas attiecībā uz uz algoritmu balstītu ranžēšanu. Lielajām platfoemām ir jānodrošina vismaz viena ieteikumu sistēma, kas nav balstīta uz profilēšanu.

Papildus noteikumi platformām, kuras izplata lietotāju radītu pornogrāfisku saturu.

Tālākie soļi

Par grozīto Digitālo pakalpojumu likuma priekšlikumu plenārsēdē balsos janvārī. Pēc tam apstiprinātais teksts kļūs par Parlamenta mandātu sarunām ar ES valdībām.

Dalies