19.07.2023

Ijabs: Eiropas valstu IT sistēmām jārunā vienā valodā

Image

“Valsts un pašvaldību iestāžu informācijas sistēmām ir jābūt sadarbspējīgām pāri ES valstu robežām, un katra jauna sistēma jāveido tā, lai tā jau no pirmās dienas spētu “sarunāties” un sadarboties ar citu iestāžu IT sistēmā visā Eiropā”, uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs.

Viņš Eiropas Parlamentā vada darbu pie Sadarbspējīgas Eiropas likuma, kuru šodien balsojumā apstiprināja Eiropas Parlamenta Rūpniecības, enerģētikas un pētniecības komiteja.

Likums paredz, ka ikvienai iestādei Eiropā, veidojot jaunas vai pārveidojot esošās sistēmas, būs jāveic sistēmu sadarbspējas novērtējums un jānodrošina, ka tās ir spēj tieši sadarboties ar citām sistēmām.

Piemērām, nodokļu, īpašumu, iedzīvotāju, transportlīdzekļu reģistrus būs jau sākotnēji jāveido tā, lai tie spēj sazināties ar attiecīgām sistēmām gan savā, gan citās Eiropas valstīs.

Joprojām dauzviet datu apmaiņa starp iestādēm notiek “ar rokām un uz papīra”. Tas ievērojami apgrūtina un palēnina publisko pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem un uzņēmumiem un bremzē ekonomikas attīstību.

“Šo likumu ir svarīgi pieņemt pēc iespējas drīzāk, lai tas būtu saistošs arī tiem digitālajiem projektiem, kuriem ir atvēlēti desmitiem miljardu Eiropas fondu naudas. Patiesībā, šiem principiem būtu jābūt spēkā jau gadus piecpadsmit. Bet labāk vēlu nekā daudz par vēlu,” uzsver Ijabs.

Eiropas Komisijas Kopīgais Pētniecības centrs ir aprēķinājis uzlabotas sadarbspējas ietekmi.
Tas aplēsis, ka uzlabota sadarbspēja ļautu samazināt laiku, ko iedzīvotāji katru gadu pavada attiecībās ar publisko sektoru, par 25 % un ka uzlaboto pakalpojumu dēļ par 15 % palielinātos to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto tiešsaistes publiskos pakalpojumus. Tas iedzīvotājiem ļautu ietaupīt 24 miljonus stundu laika gadā. Ņemot par pamatu vidējo stundas algu, tas nozīmētu naudas ietaupījumu 543 miljonu euro apmērā.

Savukārt Eiropas uzņēmumi vienā gadā attiecīās ar publisko pārvaldi pavada 172 miljardus stundu, piemēram, lai samaksātu nodokļus, reģistrētu īpašumu un citas darbības. Uzlabota sadarbspēja, ļautu samazināt šo laiku,un ļautu ietaupīt 30 miljardus stundu laika. Naudas izteiksmē tas nozīmē ietaupījumus EUR 568 miljardu apmērā gadā.

Likumu galīgajā lasījumā pieņems rudenī pēc sarunām starp ES Padomi un Eiropas Parlamentu, kuras no Parlamenta puses vadīs deputāts Ivars Ijabs.

Saites:
Sadarbspējīgas Eiropas likumprojekts https://bit.ly/sadarbspeja
Lielākas sadarbspējas ietekmes novērējums https://bit.ly/sadarbspeja-petijums

Dalies