12.03.2024

Ivara Ijaba paveiktais Eiropas Parlamentā

Image

Ivars Ijabs Eiropas Parlamentā strādā jau teju piecus gadus. Viņš piedalās gan lielo Eiropas Savienības jautājumu lemšanā, gan dara daudzus konkrētus lielus un mazus darbus zinātnes, ekonomikas, inovāciju, aizsardzības un digitālajā jomās.

Ivars ir pazīstams kā pragmatisks un centriski liberāls deputāts. Viņš darbojas Eiropas Parlamenta centriskajā grupā Renew Europe  – tā ir grupa, kura bieži piedāvā un panāk reālus risinājumus situācijās, kurās saduras kreiso un labējo ideoloģijas un intereses.

Piemērām, tieši Renew Europe grupa bija tā, kas virzīja risinājumu Latvijas interesēm nozīmīgajā lēmumā izveidot Eiropas atveseļošanas fondu, no kura Latvija – papildus lauksaimniecības un struktūrfondiem – saņēma vēl 2 miljardus eiro investīcijās sociāli ekonomiskajai modernizācijai.

Risinājumu šī fonda izveidošanai piedāvāja tieši Renew Europe. Tāpat kā daudzus citus – saprātīgu kovida pārvarēšanas politiku, līdzsvarotāku zaļo kursu un atbalstu Eiropas aizsardzībai pret Krieviju.

Savā darbā Ivars ir vērsts uz sadarbību risinājumiem un lēmumiem, nevis paštaisnu ideoloģisku vai politisku “zīmēšanos”. Viņš liek lietā Latvijas labā Eiropas institūcijas valdošo sadarbības kultūru – neviens spēks, neviena grupa nevar dominēt lēmumos, tiem visiem ir nepieciešama sadarbība, interešu līdzsvarošana un kompromisu māksla.

Protams, ir lietas, kurās kompromisiem nav vietas – Krievijas agresija, tiesiskuma pamatvērtības pašā Eiropā, populistisks autoritārisms pret Eiropas Savienību.

Ivars nevairās no konkrētiem likumdošanas darbiem dažādās jomās. Viņš ir bijis un ir  Parlamenta vai savas grupas atbildīgais ziņotājs par tādiem dažādiem likumprojektiem kā aizsardzības rūpniecības un kopīgu ieroču iepirkumu likums, valstu digitālo pakalpojumu sadarbspējas likums, banku zibmaksājumu, vienota banku tirgus, naudas atmazgāšanas novēršanas un citi likumi.

Īpašu uzmanību Ivars velta zinātnes un inovāciju veicināšanas lietām. Kā Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes grupas viceprezidents viņš veicina Latvijas zinātnieku iespējas Eiropas apritē un ES pētniecības un inovāciju grantu taisnīgāku sadali par labu Latvijai. Viņš līdzvadīja darbu pie Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta programmas, Digitālās desmitgades programmas, Eiropas digitālo publisko pakalpojumu likuma, kā arī pie virknes politikas dokumentu pētniecības un inovāciju jomā, tostarp Eiropas inovāciju padomes darba novērtējumu, akadēmiskās brīvības un jaunuzņēmumu atbalsta politikas.

Ivars ir iesakņots Latvijā. Viņš te dzīvo un ik nedēļu viņu var sastapt ne tikai Briselē vai Strasbūrā, bet arī kādā no Latvijas pilsētām – no Liepājas līdz Gulbenei, no Krāslavas līdz Talsiem. Neskatoties uz kovidlaika ierobežojumiem, viņš šo četrarpus deputāta gadu laikā viņš ir pabijis teju ikvienā Latvijas novadā. Viņš turpina mācīt sociālās zinātnes studentiem Latvijas universitātē un piedalās Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā, kurā viņu nule ievēlēja par īsteno locekli.

2023. gadā klajā nāca viņa grāmata par latviešu politiskās domas pirmsākumiem “Nepateicīgie”, bet vasarā pēc mēnesi ilga Nacionālo Bruņoto spēku rezervistu apmācības kursa viņš kļuva arī par Latvijas armijas rezerves kareivi.

Darbs pie grāmatām viņam nebūt netraucē regulāri būt arī sociālo mediju tiešraidēs ar cilvēkiem – arī tādiem, kuri viņa grāmatas nelasa un kuriem ir krasi pretējs viedoklis. Starp citu, ar saviem vairāk nekā 30 tūkstošiem sekotāju viņš ir Tiktokā skatītākais latviešu deputāts.

Ivars ir liberāls demokrāts, kas ciena dažādi domājošus ļaudis – gan nacionāli konservatīvos, gan zaļi progresīvos, gan demokrātiski patriotiskos. Viņam ir sveša “atcelšanas”, apzīmogošanas, neiecietīguma un paštaisnuma “kultūras”.

Viņš ir arī praktisks patriots. Kā Latvijas armijas rezerves karavīrs viņš ir gatavs X stundā kopā ar savu pulku aizsargāt Latviju ar ieroci rokās. Bet kā deputātam viņa pirmais mērķis ir nostiprināt Eiropas aizsardzības un ražošanas jaudas, lai karu novērstu un agresoru uzvarētu.


Kur Ivars Ijabs Eiropas Parlamentā strādā?


Daži konkrēti EP likumi un lēmumi, par kuriem Ivars Ijabs ir atbildīgs:

Likums par Eiropas aizsardzības nozares nostiprināšanu, izmantojot kopīgu iepirkumu. Tas veicinās ES valstu kopīgus bruņojuma iepirkumus, lai tās varētu nodrošināt ar aizsardzības tehniku gan sevi, gan Ukrainu, un attīstīt Eiropas aizsardzības industriju.

Likums par Eiropas digitālo publisko pakalpojumu sadarbspēju. Tas nosaka, kā valsts un pašvaldību informācijas sistēmām visā ES ir jāspēj “sarunāties” savā starpā, lai tās pakalpojumus cilvēkiem un uzņēmumiem raiti sniegtu visā Eiropā.

Likums par obligātiem zibmaksājumiem visu Eiropas banku starpā. Lai visu cilvēku un uzņēmumi visi maksājumi visās bankās Eiropā tiks izpildīti 10 sekunžu laikā jebkurā laikā.

Ziņojums par Eiropas Banku Savienību. Lai ES bankas būtu spēcīgas un spējīgas izturēt krīzes, lai tās netiktu glābtas par cilvēku nodokļu naudu un cilvēku noguldījumi būtu drošībā, un lai bankas neļautu apiet Krievijai noteiktās sankcijas.

Likums par datiem īstermiņa īres pakalpojumu jomā.  Lai AirbnbBooking.com un citi pakalpojumi būtu droši un pārredzami un par tiem būtu pieejami dati.

Kā arī:

 • Ekodizaina regula (par preču ilgmūžību, remontējamību, pārstrādi utt.)
 • Eiropas mikroshēmu attīstības programmu
 • Ziņojums par ES budžetu pētniecības jomā
 • Regula par informācijas drošību ES institūcijās
 • Programma “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam
 • Direktīva par atjaunīgo gāzu un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu
 • Lēmums par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.-2027.
 • Aprites ekonomikas rīcības plāns
 • Regula par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības mērķiem saistībā ar klimata pārmaiņām
 • Regula par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos
 • Ziņojums par jaunuzņēmumu
 • Ziņojums par akademisko brīvību
 • Īstenošanas ziņojumu par Eiropas Inovācijas padomi
 • Ziņojumi par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 2020.-2021.
 • Ziņojums par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmu
 • Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā
 • Direktīva par nodokļiem energoproduktiem un elektroenerģijai
 • Direktīva par centralizētiem bankas kontu reģistriem
 • Regula par pastiprinātu Eiropas Zāļu aģentūras lomu krīzēs
 • Ziņojums par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu
 • Ziņojums par atklātības un godprātīguma stiprināšanu ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru
 • Par tādas autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, kas pārvietojas pa koplietošanas ceļiem
 • Kopā Ivars ir bijis Parlamenta vai savas politiskās grupas Renew Europe atbildīgais deputāts par 30 likumprojektiem vai rīcībpolitikas ziņojumiem

Īsumā

Ivars Ijabs ir dzimis 1972. gadā Rīgā. Viņš pārstāv Latviju Eiropas Parlamentā, kur strādā zinātnes, ekonomikas, inovāciju un digitālajās jomās un darbojas centriski liberālajā grupā Renew Europe.

Viņš ir pētnieks, grāmatu autors, politikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors. Studējis LU un Vācijā, ieguvis doktora grādu politikas zinātnē, bijis pētnieks ASV.

Ieguvis arī profesionālo mūziķa izglītību un strādājis Liepājas simfoniskajā orķestrī.

Ivars ir Terēzes vīrs, Harija, Šarlotes un Artūra tēvs, kā arī rezerves karavīrs. Rīgā viņš brauc ar divriteni “Ērenpreiss” un 11. tramvaju.

Dalies