22.10.2020

Ivars Ijabs: Eiropas ekonomiskā pārvaldība ir jāmodernizē

Image

Šodien Eiropas Parlamenta plenārsēdē konservatīvie noraidīja rezolūciju par eirozonas ekonomisko politiku, kas rosināja modernizēt ekonomisko pārvaldību Eiropā. Rezolūcijas projekts, pie kura grupas Renew Europe” vārdā strādāja deputāts Ivars Ijabs, rosināja vairākas inovācijas ES ekonomiskajā pārvaldībā. 

Parlamenta Ekonomikas komitejas deputāti rosināja līdzās budžeta deficītam un parāda lielumam ES valstu budžetu novērtējumā ieviest klimata kritēriju, kurš rādītu, cik lielā mērā šo budžetu struktūra palīdz apturēt klimata krīzi.

“Diemžēl konservatīvie ar galēji kreiso atbalstu būtībā noraidīja zaļo kursu ekonomikas pārvaldībā un izgāza balsojumu Eiropas Parlamenta plenārsēdē,” uzskata Ijabs.

Daudzi konservatīvo spēku deputāti uzskatīja šādu pieeju par tik nepieņemamu, ka nobalsoja pret rezolūciju kopumā. Tas ir viens no retajiem gadījumiem Eiropas Parlamentā, kad Ekonomikas un monetāro lietu komitejā atbalstīts dokuments tomēr negūst vairākumu plenārsēdē.

Ivars Ijabs, kurš ir liberāli centriskās grupas atbildīgais deputāts šajā jautājumā uzsver, ka Covid-19 izraisītā ekonomikas krīze faktiski pārveido līdzšinējās ekonomiskās un fiskālās politikas dogmas un liek modernizēt eirozonas pārvaldību.

“Krīzes pārvarēšana prasa ievērojami palielināt investīcijas šogad un turpmākajos gados. Tā prasa pārskatīt budžeta deficīta un parāda maksimālās robežas un investīcijas cieši saistīt ar reformu un Zaļā kursa īstenošanu. Eiropas ekonomiskās pārvaldības noteikumi ir jāmodernizē,” uzskata Ivars Ijabs, kurš strādā Parlamenta Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejā.

“Kā jau parasts, arī šoreiz diskusijā par ekonomiskās krīzes pārvarēšanu sadūrās kreiso un labējo viedokļi. Vieni rosināja atcelt teju visus ierobežojumus tēriņiem uz parāda, otri stingri turējās pie vecajiem fiskālajiem standartiem un nevēlējās pat apspriest izmaiņas ekonomiskās politikas noteikumos. Vieni rosināja iekļaut zaļos kritērijus budžetu novērtējumā, bet konservatīvie par to pat dzirdēt negribēja.

Ekonomikas komitejā apstiprinātais rezolūcijas projekts vēlreiz aicināja ES līderus lielākā mērā ES budžetu finansēt no tiešiem ES ieņēmumiem, nevis no dalībvalstu iemaksām. Šādi jauni, zaļi un taisnīgi ieņēmumi varētu būt kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, plastmasas, oglekļa, digitālo pakalpojumu un finanšu darījumu nodokļi, ienākumi no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas.

Parlamenta vairākums ar nelielu balsu pārsvaru noraidīja arī  “Renew Europe” grupas priekšlikumu izveidot Eiropas Savienības valsts kases pārvaldnieka amatu, kura uzdevums būtu pārraudzīt Eiropas atveseļošanas fondu ieguldījumus un tādējādi nostiprināt ekonomiskās un monetārās savienības demokrātisko pārskatatbildību un leģitimitāti.

Rezolūcijas projekts: https://bit.ly/eirozona2020

Balsojumu rezultāti: https://bit.ly/eirozona2020-balso-grozijumi

Debašu uzrunas video ieraksts:

Dalies