09.02.2021

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns - Ivars Ijabs

Image

Eiropas Savienībā šobrīd notiek darbs pie Jaunā aprites ekonomikas rīcības plāna realizācijas, kas ir daļa no lielā Eiropas Zaļā kursa. Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns paredz vairākus soļus, kā panākt ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā. Plāns paredz, ka ieguvumos būs ne tikai Eiropas Savienības attīstības ilgtspējīgums, bet arī lielāka patērētāju tiesību aizsardzība. Par to tiek debatēts arī Eiropas Parlamentā!

Debates 08.02.2021.

Dalies