12.08.2021

Rezolūcija par Eiropas Pētniecības telpu

Image

Pieņemta rezolūcija par Eiropas Pētniecības telpu. Tā nosaka, ka visām ES dalībvalstīm ir jāvelta vismaz 3% no IKP pētniecībai, turklāt 5% no pētniecības budžeta ir jāvelta tieši Eiropas sadarbības projektiem. Arī svarīga šīs rezolūcijas daļa ir akadēmiskā brīvība, kas paredz valsts neiejaukšanos augstāko izglītības iestāžu mācību saturā. Vairāk – video no Strasbūras!

Dalies